Istnieje kilka opartych na dowodach podejść terapeutycznych stosowanych w leczeniu uzależnień.

  1. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): CBT pomaga osobom zidentyfikować i zmienić negatywne wzorce myślowe i zachowania związane z uzależnieniem. Koncentruje się na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie, zarządzaniu wyzwalaczami i zapobieganiu nawrotów.
  2. Dialektyczna terapia behawioralna (DBT): DBT łączy elementy CBT z technikami uważności, aby pomóc osobom regulować swoje emocje, poprawić umiejętności interpersonalne i rozwinąć skuteczne mechanizmy radzenia sobie.
  3. Motivational Interviewing (MI): MI to podejście skoncentrowane na kliencie, które pomaga jednostkom odkryć ich ambiwalencję wobec zmian i wzmocnić motywację do przezwyciężenia uzależnienia. Kładzie nacisk na empatię, współpracę i autonomię.
  4. Terapia 12 kroków: Terapia ta opiera się na zasadach Anonimowych Alkoholików (AA) i innych programach 12 kroków. Zachęca osoby do angażowania się w grupy samopomocy, takie jak Anonimowi Narkomani (NA), i podążania za 12-etapowym procesem zdrowienia.

Kto powinien skorzystać z terapii uzależnień?

Terapia uzależnień jest odpowiednia dla każdego, kto zmaga się z zachowaniami uzależniającymi lub nadużywaniem substancji. Jest korzystna dla osób na każdym etapie uzależnienia, od wczesnych eksperymentów po chroniczne uzależnienie. Ponadto osoby z współwystępującymi zaburzeniami zdrowia psychicznego, takimi jak depresja lub lęk, mogą odnieść znaczne korzyści z terapii, ponieważ dotyczy ona obu stanów jednocześnie.

Należy pamiętać, że terapia uzależnień nie jest podejściem uniwersalnym. Rodzaj i czas trwania terapii różnią się w zależności od indywidualnych potrzeb i celów leczenia. Ważne jest, aby skonsultować się z licencjonowanym terapeutą uzależnień lub doradcą w celu określenia najbardziej odpowiedniej formy terapii.

Możesz również cieszyć się:

European Eppic Project