Terapie

Dialektyczna terapia behawioralna (DBT)

Dialektyczna terapia behawioralna została stworzona przez Marsha Linehana w latach 80. XX wieku. Początkowo była ona skierowana do osób z zaburzeniami osobowości i tendencjami suicydalnymi. Z czasem zaczęła być stosowana w różnych kontekstach klinicznych. Podstawowe założenia DBT zakłada, że niektóre osoby są bardziej podatne na reakcje emocjonalne. W związku z tym potrzebują narzędzi, które pomogą …

Terapie

Jak emocjonalne uzależnienie od jedzenia wpływa na nasze życie – strategie radzenia sobie z problemem

Emocjonalne uzależnienie od jedzenia to złożony problem, który dotyka wielu ludzi na całym świecie. Większość z nas kojarzy jedzenie z przyjemnością i relaksem, ale dla niektórych jedzenie może stać się mechanizmem obronnym i sposobem na radzenie sobie z trudnymi uczuciami. W tym artykule zbadamy, jak emocjonalne uzależnienie od jedzenia wpływa na życie codzienne, i przedstawimy …

terpia sd
Terapie

Rodzaje terapii uzależnień

Istnieje kilka opartych na dowodach podejść terapeutycznych stosowanych w leczeniu uzależnień. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): CBT pomaga osobom zidentyfikować i zmienić negatywne wzorce myślowe i zachowania związane z uzależnieniem. Koncentruje się na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie, zarządzaniu wyzwalaczami i zapobieganiu nawrotów. Dialektyczna terapia behawioralna (DBT): DBT łączy elementy CBT z technikami uważności, aby pomóc osobom regulować …

psycholog
Terapie

Terapia uzależnień – jak działa, kto powinien ją zastosować?

Uzależnienie to złożony i trudny stan, który dotyka miliony ludzi na całym świecie. Niezależnie od tego, czy chodzi o nadużywanie substancji psychoaktywnych, hazard, czy nawet uzależnienie od technologii, poszukiwanie profesjonalnej pomocy jest często konieczne, aby przezwyciężyć te destrukcyjne zachowania. Jedną z najskuteczniejszych form leczenia jest terapia uzależnień. Terapia uzależnień ma na celu zajęcie się podstawowymi …

European Eppic Project